0

“Yanşaq”-Əsir Yurdumuz.!

Vətən.. Bu Anlayış bəlkədə nisbi anlayışdır.!. Ancaq hələ keçən əsrdə yaşamış Ukrayna Pedoqoqu Suxomlinski deyirdi: “Vətən uşaq üçün bir parça çörəkdən və buğda zəmisindən,meşə kənarından və kiçik göl üzərindəki mavi səmadan başlayır”.  Bu fikri bir azda genişləndirsək deyə bilərik ki,VƏTƏN doğulduğun,boya başa çatdığın sosial-bioloji mövcud olduğun coğrafiyadır.!                                                                                                                               Bəs biz yeni nəsil Kəlbəcər gənclərinin Vətəni?!….Bu suala daha ətrafli “Kəlbəcər” başlıqlı yazımda ətraflı şərh vermişdim.                                                       Bu gün mən daha da dərinə varacam və doğulduğum lakin bir ildən sonra erməni hərbi birləşmələri tərəfindən viran edilən doğma kəndim “Yanşaq” haqqında bildiyim informasiyaları sizlərlə bölüşəcəm..Gəlin ilk öncə Yanşaq toponiminin mənasına diqqət edək:Bəzi Mənbələrdə bura “aşıqlar yurdu”,aşıqlar məskəni”(N.G.Məmmədov “Topanomika”,M.Təhməzov.”Kəlbəcər Ensklopediyası”.) anlamını bildirir..Sözün leksionu türk mənşəlidir.                                                                               Yanşaq kəndi Kəlbəcər rayonunun digər yaşayış məntəqələrinə nisbətən kiçik kənd olub.Bu kəndin yaradılış tarixinə nəzər yetirdikdə demək olar ki,XIX əsrdə Tovuz-Qazax bölgəsindən çar məmurlarının isdibdadından təngə gələrək daha dağlıq relyefdə məskun olmaq(Etimoloji mənbələrə əsasən) istəyən bəylər tərəfindən binə edildiyinin şahidi oluruq..                            Qeyd edimki 2 mindən biraz artıq sakini olan Yanşaq kəndi Azərbaycana xeyli sayda ziyalı nəsli bəxş edib…Bu kənd qeyri -adi heyratəmiz təbiətə malik olub.Təmiz havaya,səfali relyefə malik olan kənd uzunömürlülər diyarı olub..Qaratel nənə,Ellaz dayı kimi insanlar 120-dən artıq yaş ömür sürmüşlər.                                                                                                                                         Yanşaq kəndinin ətrafında bir sıra kiçik yaşayış məskənləridə olub: Yanşaqbinə___Bura Yanşaq kəndinin binə yeriymiş və kəndin sakinləri Yanşaqdan ayrılan insanlar olub.Onlar mal-qara saxlamaq üçün orada məskunlaşıblar.!                                                                                                                       Yanşaq kəndinin yaşlı insanlarının xatırladığı məhşur yaylaqları bunlardır:Qaranın yurdu,Eşşək meydanı,ŞırŞır,Daşgələn,Qara Arxac,Heyvəli,Xosrovun yurdu,Yal Yurdu,Çicəkli və s.                                                      Birazda mhşur yerlərindən sadalayaq:Meydan çayı,At qoruğu,Dəvə düşən,Bala düz,Böyük düz,Taxça,Qurban biçən,Daşgələn çayı,Qara Arxacın çayı və s…                                                                                                                                         Təbiiki mən bu qısa yazımla doğma kəndim haqqında tam geniş həcmli informasiya verməyə idaalı deyiləm.Çünki Yanşaq işğal olunanda mənim cəmi 1 yaşım olub.Ancaq böyüklərimdən,kəndin ziyalı insanlarından və elmi mənbələrdən aldığım bilgilərimi szilərlə bölüşmək istədim.

Hörmətlə Baba Qamətli

 

 

 

Advertisements
0

Sevgi yoxsa Sexsual Həvəs?!

SEVGİ..Bu anlayış ilk baxışdan təfəkkürümüzdə sadə ümumiləşmiş bir məfhum kimi canlanır..Cünki gündəlik həyatımızda,kütləvi informasiya vasitələrində,bədii əsərlərdə və s…bu ada tez-tez rast gəlirik.

Bir dostumun təkidilə məndə  “Sevgi “anlayəşına özümün münasibətimi kiçik yazımla bildirmək istədim.                                                           İnsan çox mürəkkəb varlıqdır..Bu mürəkkəblik heçdə təbiətin ali varlığının bioloji rəngarəngliyi ilə deyil,ondakı psixioloji strukdurdur.          Təbiətin digər canlılarından fərqli olaraq insanın təlabatı təkcə bioloji deyil,həmdəki sosial(mənəvi) təlabatlardır.Məhz SEVGİDƏ insanın sosial-psixioloji təlabatı kimi təzahür edir.!                                                                    Sevginin ilk təzahürü insanın anadan olmamışdan(pronental mərhələ) əvvəl yaranır.Beləki Anasının ruhi-emosianal durumu bətnindəki körpəsinə birbaşa təsir edir.Elə bu səbəbdəndir ki,antisosial ailələrdə uşaq dünyaya gələrkən psixioloji cəhətdən defekt olur..Yeni dünyaya gələn uşaqda psixioloji prosesler hələ inkişaf etmədiyindən O,ətrafındakı cisim və hadisələri ayırd edə bilmir.Ancaq iki ayın tamamında(yəni el deyimilə qırxı çıxdıqda) artıq onda canlanma kompleksi ilə əlaqədar Sevgi hissidə digər proseslərlə inkişaf edir. Uşağın anası ilə Emosianal Ünsiyyəti sonradan onun ” Ana Sevgisinə” çevrilir.3 yaşında uşağın nitqinin inkişafi,onun sosial təcrübəyə yiyələnməsinə yəni  təbiət,cəmiyyət və s. sevgisinin yaranmasına gətirib çıxardır.Təbiiki bu Tərbiyə prosesindəndə çox aslıdır…ƏKS cinsə olan sevgi  isə “Yeniyətməlik” yaşda olan anotomik-fizioloji ve mənəvi yetkinləşmə ilə bilavasitə bağlıdır.                                                                                                                   İKi gəncin bir-birini sevməsi üçün əsas zəmin onların bir-birinə olan dərin inamı və ehtiramıdır..ikinci səbəbsə qarşılıqlı psixioloji təsirdir.Üçüncü səbəbsə Gənclərin bir biriləri üçün İDEAL” O” olmasıdır(bəzən onun üçün “SEVƏN Könül göyçək olar”,”Sevənlərin gözü kor olur” və s. kimi ifadələr deyilir.)..Bu üç amilin sintezi onu deməyə əsas verirki Sevgi biososial hadisədir.Seksual  və mənəvi ehtiyac vəhdətdədir.Öz praktikamda deyə bilərəmki Sevgi insan üçüm həyatın əsasıdır.Mənim nəzərimdə “O” idealdır.Sanki yaşam motivimdir,yaşama səbəbimdir..eyni məkanda omasaqda,zaman Bizi Sintezləşdirir.cünki hər an onunla yaşayıram.Həyat planlarımın məqsədi,yaşama eşqim məhz onun sayəsindədir..SONDA: Dünyanın xilası ancaq sevgi olacaq.Nifrətə qarşı ən böyük silah sevgidir.!….Mən necə idealimdakı “Onu” manyakcasına sevirəmsə sizdə SEVİN və SEvilin.!

                                            Hörmətlə Baba Qamətli…

0

Kəlbəcər-Əsirlikdə qalan yurdum.

Kəlbəcər-bu ad mənə həm çox yaxın,həmdə ki çox uzaqdır..Demək olar hər gün  bu adı eşidirəm,amma təxəyyülümdə canlandırdığım doğma diyarı əyani görə bilmirəm.

Artıq 20 ildir ki, “Kəlbəcər” kəlməsi yalnız dillərdə qalıb,kimisi səmimi,kimisi isə qeyri-səmimi,kimisi o yerlərin həsrəti ilə,kimlər isə yalnız bu ad altında öz şəxsi maraqarını həyata keçirmək üçün bu kəlməni dillərindən düşürmürlər..Amma Tarix hər kəsi süzgəcdən kecirir,kimin niyyətinin nə olduğunu zamanı gəlincə üzə çıxardacaq..

    Kəlbəcər haqqında,bir azda dəqiqləşdirsək onun tarixi,mədəni abidələri və çoğrafi spesifikliyi haqqında çoxumuzun nə yazıq ki,kifayət qədər bilgimiz yoxdur.Əsasən yaşlı nəslin verdiyi qeyri-elmi,etimoloji məlumatlar əsasında çoxumuz nəzəri bilgimizi formalaşdırırıq….ancaq bu məlumatlar isə bəzən səhv,bəzəndə müəyyən qrupların formalaşdırdığı ideologiyaya xidmət edir.(məs:buna əyani misal olaraq,elə Kəlbəcər adınn izahında da görürük..).. Oxumağa davam et

0

Tarixin Müəmması-Çingiz Xan.

Əziz dostlar,hələ orta məktəbdə oxuyarkən Tarix müəllimimiz Azərbaycan və dünya tarixində dərin izlər buraxmış hökmdarlar,sərkərdələr və dövlər başçıları haqqında məlumat verərkən məni ən çox haqqında düşünməyə vadar edən kökmdar Çingiz xan olub. Oxumağa davam et

3

İslam Demokratiyası,yoxsa Həqiqi Demokratiya?

downloadSözümü hardan və necə başlayım bilmirəm…..amma əvvəlcə belə bir yazını yazmağa məni təhrik edən əsas amili göstərmək istəyirəm.

Demək İran yönümlü “Fitrət” jurnalının saylarının birində “İslam Demokratiyası” başlıqlı bir yazıya rast gəldim..Burada reallıqdan kənar ağız dolusu danışılır…nəysə,bu yazını oxudum və təsüratlarımı sizlərlə bölüşmək qərarına gəldim. Oxumağa davam et